• 0
  • Share

Rīgas Virtuālie Skatu Torņi

Virtuālie skatu torņi Rīgas parkos Rīgas parkos augusta vidū startējusi interaktīva instalācija “Rīgas virtuālie skatu torņi”. Šī projekta ietvaros vairākos Rīgas parkos ir izvietotas info plāksnes ar QR kodiem, kas - read more

Copyright © 2023 DAHZ All Rights Reserved. Sociāli Orientētu Projektu Aģentūra.