Nodibinājums “Sociāli Orientētu Projektu Aģentūra” ir sācis savu darbību 2003. gadā, galvenokārt, darbojoties – kultūras, izglītības un vides aizsardzības jomās.

Darbības mērķi

  • Saglabāt kultūras mantojumu un veicināt sabiedrības interesi par kultūru kopumā
  • Atbalstīt starp-kultūru sakarus, pieredzes un informācijas apmaiņu
  • Veicināt harmonisku cilvēka, sabiedrības un dabas savstarpējo attiecību veidošanu
  • Mazināt cilvēka darbības ietekmi uz apkārtējo vidi
  • Veicināt efektīvu vides aizsardzības pasākumu realizāciju
  • Sekmēt sabiedrības sapratni par vides aizsardzības nepieciešamību
  • Veicināt ilgtspējīgas sabiedrības attīstību; sekmēt cilvēka garīgo un fizisko spēju attīstību
  • Attīstīt izglītības un zinātnes projektu pilnvērtīgu integrāciju sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos
  • Rosināt dažādu tautu savstarpējo sapratni.

Mērķa auditorija

Skolnieki, studenti, skolotāji, muzeju darbinieki, u.c. kultūras sfēras pārstāvji, kā arī pārējo sabiedrības daļu pārstāvji, kas iesaistīti informācijas sabiedrības veidošanā.