Projekta ietvaros tiek veidotas virtuālas ekskursijas un interaktīvas izstādes, kurās attēlojam Latvijas kultūras mantojumu, arhitektūras pieminekļus, pilsētas ar to raksturīgajām atmosfērām, dabu – mežus, jūras piekrastes, nacionālos parkus, rezervātus, kā arī nozīmīgākos Latvijas notikumus, svētkus, tradīcijas.

Galvenais mēdiju formāts, kas nodrošina vispilnīgāko skatītāja “iegremdēšanu” attiecīgajā vietā ir interaktīvi sfēriski 360°x180° panorāmas attēli (tos dēvē arī par trīs dimensiju vai virtuālās realitātes fotogrāfijām). Tie ļauj skatītājam it kā “nokļūt” attēla iekšpusē, un brīvi skatīties uz visām pusēm, ieskaitot debesis un zemi.

Bet šie panorāmas attēli ir tikai viens no projektā izmantotajiem mediju formātiem. Lai pilnīgāk atspoguļotu katru konkrēto objektu, izmantojam arī:
– objektu aprakstus vairākās valodās,
– fotogalerijas, kuras papildina 360° panorāmās redzamo ar detaļām un emocijām,
– skaņas pavadījumu, kas vēl vairāk palīdz iejusties attiecīgajā vietā,
– video fragmentus,
– 3D modeļus un animāciju zudušu vai nepieejamu objektu vizualizēšanai.

Virtuālās Latvijas projektā jau ir izveidotas virtuālas ekskursijas pa Vecrīgu, Rundāles pili, Liepāju, Latvijas muzejiem, Dabas Parkiem u.c. nozīmīgiem objektiem, kā arī Rīgas Aero ekskursija, Turaidas pils un muižas kompleksa kombinētā (zemes un aero) ekskursija, Jūrmalas aero ekskursija.

Tiek gatavotas jaunas aero virtuālas ekskursijas pa Latvijas reģioniem – Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Zemgali, kurās attēlosim nozīmīgākos apskates objektus 360° aero panorāmu formātā.

Virtuālā Latvija ir pieejama bez maksas internetā – http://www.virtuallatvia.lv

2017. gadā paredzēts uzsākt darbu pie Virtuālās Latvijas satura pārveidošanas virtuālās realitātes formātam – apskatei uz dažādu formātu virtuālās realitātes ierīcēm.