VR/AR projekts “Mācieties un viegli strādājiet virtuālajā un papildinātajā realitātē”

  • 0
  • Share

VR/AR projekts “Mācieties un viegli strādājiet virtuālajā un papildinātajā realitātē”

Sadarbībā ar organizācijām no vairākām Eiropas valstīm strādājām pie projekta “Mācieties un viegli strādājiet virtuālajā un papildinātajā realitātē”. Projekta rezultāti – vadlīnijas darba meklētājiem un AR/VR tehnoloģiju rokasgrāmata pieejami šeit – https://vrarproject.eu/lv/

VR/AR projekts “Mācieties un viegli strādājiet virtuālajā un papildinātajā realitātē” atbalsta to cilvēku profesionālo orientāciju, kuri zaudējuši darbu vai vēlas mainīt savu profesionālo jomu, ļaujot viņiem iesaistīties mūsdienu tehnoloģiju pasaulē visās darbības jomās. Virtuālā un Papildinātā Realitāte vairs nav nākotnes tehnoloģija, ko izmanto tikai izklaidei, bet arvien populārāks instruments zinātnē, izglītībā un medicīnā.

Galvenais projekta mērķis ir izstrādāt īsu mācību programmu Virtuālās un Papildinātās realitātes jomā. To īstenos, izmantojot vadlīnijas darba meklētājiem un uzņēmējiem virtuālās un Papildinātās realitātes jomā, kā arī rokasgrāmatu un video ar instrukcijām darbam ar aprīkojumu, ko izmanto nozares profesionāļi.

Starptautisko konsorciju finansē programma “Erasmus +”, un to veido:

Projekta numurs:  2021-1-BG01-KA220-VET-000033294

About vil

You May Also Like

Copyright © 2023 DAHZ All Rights Reserved. Sociāli Orientētu Projektu Aģentūra.